Valdres: Vestre Slidre hadde en økning på 122 prosent arbeidsledige fra i fjor, og selv om det høres dramatisk ut er det fortsatt bare snakk om 20 personer. Vang har en endring på 0 prosent, og står derfor stabilt med 11 arbeidsledige. Etnedal har fire helt arbeidsledige, og har derfor en reduksjon på 60 prosent fra i fjor.

Aktivitetsplikt har lønnet seg

NAV-leder i Valdres, Britt Irene Vårvik sier at Valdres i år som før er på et betryggende og jevnt over lavt nivå hva arbeidsledighet angår.

– Oppland og Sogn og Fjordane er de to fylkene med lavest arbeidsledighet, og i Oppland er Valdres desidert blant det laveste, noe vi er veldig fornøyd med. Det er naturligvis små variasjoner, og med et så lite folketall er prosentene sårbare for endringer.

Vårvik sier det har gjort utslag på antall unge på sosialhjelp og andre midlertidige stønader etter at aktivitetsplikten ble innført i fjor.

– Det er mer satsing mot ungdom og fremmedspråklige, da vi ser at det er denne gruppen som har behov for ekstra oppfølging.

Nedgang nasjonalt

Nasjonalt var det 91.285 helt ledige og arbeidssøkere i tiltak i januar 2018. 71.894 var helt ledige. Siden 2013 har ikke tallene for helt ledige i januar vært under 82.000, og nådde en topp i januar 2016 på 93.284.

Antall arbeidsledige i Valdres, januar 2018

  • Sør-Aurdal: 16 (+33)
  • Nord-Aurdal: 53 (+6)
  • Vestre Slidre: 20 (+122)
  • Øystre Slidre: 23 (+28)
  • Vang: 11 (0)
  • Etnedal: 4 (-60)

(Endring fra i fjor i prosent.)

Kilde: NAV.no