Valdres: Arbeidsledigheten hos dem som er registrert som helt ledige økte med 11 prosent i Oppland i september. Økningen omfatter stort sett kvinner, hvor økningen er 22 prosent. Blant kommunene i Oppland har Vestre Slidre den laveste arbeidsledigheten med 0,5 helt ledige etterfulgt av Gausdal med 0,6 prosent helt ledige.

Ledigheten sank med 8 prosent i landet

I landet totalt sank ledigheten med 8 prosent for helt ledige. Oppland er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet med 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere. 1 539 opplendinger er registrert som helt ledige i september, en økning på 153 personer fra september i fjor. Bruttoledigheten hvor helt ledige og arbeidssøkere på ulike tiltak er slått sammen gikk ned i Oppland med 16 prosent eller 338 personer. Dette skyldes at færre deltar i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV. Blant unge under 30 år er økning i antall helt ledige i september 7 prosent. 521 unge under 30 år i Oppland er nå registrert hos NAV som helt ledige.

Arbeidsledige i Valdres, september 2018

KommuneAntallProsent av arb. styrkenEndrig fra ifjor (antall)Endring fra i fjor (prosent)
Sør-Aurdal191,3319
Etnedal101,5343
Nord-Aurdal431,21030
Vestre Slidre60,5-8-57
Øystre Slidre271,5842
Vang101,2467