Samler Nav på rådhuset

Positiv: Daglig leder i Nav Valdres, Britt Irene Vårvik sa i september ti avisa Valdres at hun mener ei samling av NAV-ansatte på Fagernes kan føre til reduserte utgifter, tilførsel av nye oppgaver til Valdres og i realiteten et like godt tilbud til brukerne.

Positiv: Daglig leder i Nav Valdres, Britt Irene Vårvik sa i september ti avisa Valdres at hun mener ei samling av NAV-ansatte på Fagernes kan føre til reduserte utgifter, tilførsel av nye oppgaver til Valdres og i realiteten et like godt tilbud til brukerne.

Artikkelen er over 3 år gammel

Torsdag vedtok kommunestyret i Nord-Aurdal å samle Nav Valdres på Fagernes. Trolig vil de om lag 40 medarbeiderne få kontor på rådhuset.

DEL

FAGERNES: I denne saka skal alle kommunestyrene i Valdres ta stilling til om antall Nav-kontor i Valdres skal reduseres fra seks til en samlet enhet på Fagernes. Målet er at dette skal gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Det ligger også innsparingsmuligheter i en slik omstilling.

– Mer til tjenesteyting

– Vi ønsker at mest mulig av ressursene skal bli brukt til tjenesteyting, sier ordfører Inger Torun Klosbøle, som er positiv til forslaget.

Det argumenteres blant annet med at en reduksjon av antall lokasjoner vil gi bedre og like tjenester til brukerne i hele regionen. En samling av ressursene gir også mer robust fagmiljø, og redusert sårbarhet, samt enklere rekruttering av kompetansepersonell. En ny organisering skal også gi reduserte administrasjonskostnader og mindre utgifter til lokaler.

Men det er også utredet hvilke ulemper en reduksjon av Nav-lokaliteter vil føre til. Blant annet større avstand til noen av samarbeidspartene og en ny omstilling for de ansatte. Det blir også et produksjonsdropp i omstillingsperioden, og det vil bli utfordringer med lokaliteter som skal huse flere medarbeidere.

Store avstander

Valdres er stort, og for en del blir det lang reiseveg til kontoret på Fagernes:

«Alternativet for dem som ikke har egen bil, er ofte offentlig kommunikasjon gjennom buss. (…) Tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon varierer ut fra hvor man bor i Valdres. Fra ytterkantene i regionen vår er det mer utfordrende, og avstanden fra Tyinkrysset til Fagernes er om lag 7,5 mil», heter det i saksutredninga.

Ved å samle tjenesteproduksjonen til Nord Aurdal må det også foretas tilpasninger for mottak, samtalerom, samt nye kontorplasser.

Utvider

– Nå utredes mulighetene for å bygge ut NAV-kontoret i 2. etasje på rådhuset, samt ha en mottaksfunksjon ved servicekontoret i 1. etasje, slik at NAV blir organisert over to etasjer. Vi har flyttet mye rundt på rådhuset fra før, og vi får helt sikkert til dette også, sier Klosbøle, som ikke kan svare på spørsmålet som ble stilt av administrasjon i Vestre Slidre kommune; hvor mye vil en slik ombygging koste og hvem skal betale?

– Det foreligger ingen kostnadskalkyle på dette foreløpig, sier Klosbøle. Det bekreftes i saksutredninga:

«Det er ikke i forkant av denne saka gjort prosjektering av kostnaden knyttet til ombyggingene. Ved å samle alle tjenester til Nord-Aurdal (alternativ 3) vil tilrettelegging i rådhuset i Nord-Aurdal kommune bli en utfordring. (...) I et videre arbeid vil det søkes om sentral støtte for å gjennomføre nødvendige endringer. Det vil også med stor sannsynlighet påløpe økte leiekostnader til Nord-Aurdal, da dagens areal trolig må utvides noe», heter det i saksutredninga.

Artikkeltags