16,7 milliarder i stønader i Oppland

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Utbetalte stønader til befolkningen i Oppland utgjorde 16,7 milliarder, viser NAVs utbetalingsstatistikk for 2017. Alderspensjon utgjorde 52,7 prosent av de totale utbetalingene.

DEL

Oppland: – I løpet av 2017 hadde 100 000 opplendinger mottatt en eller annen utbetaling fra NAV. Dette utgjør 53 prosent av befolkningen, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland. Beløpene økte med 3 prosent fra året før. Dette skyldes hovedsaklig justering av grunnbeløpet i folketrygden.

Sykdom og arbeidsliv

23 prosent av befolkningen i Oppland mottok stønader innenfor området sykdom og arbeidsliv, som sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP). Søndre Land ligger høyest der 29 prosent av befolkningen mottok denne type stønader, mens Lesja ligger i andre enden av skalaen, hvor 18 prosent av innbyggerne mottok slike stønader. Det er store forskjeller i utbetalingene i kommunene i Oppland. En del skyldes demografiske forskjeller og næringsstruktur, sier Stø.

Når det gjelder utbetalinger i Oppland gikk 40 prosent til stønader innenfor sykdom og arbeidsliv og utgjorde 6,6 mrd. i 2017. Av dette var utbetalingene til uføretrygd 3,6 mrd, sykepenger 1,5 mrd og arbeidsavklaringspenger (AAP) 1,1 mrd.

8,8 milliarder til alderspensjon

22 prosent av befolkningen i Oppland mottok alderspensjon i 2017. Dette er en høyere andel enn gjennomsnittet for landet som er 17 prosent.

– Årsaken er at vi har en høy gjennomsnittsalder og dermed mange alderspensjonister, sier Stø. I Oppland ble 8,8 mrd utbetalt til alderspensjon i 2017 og dette utgjør 52,7 av samlede utbetalinger fra NAV. Utbetalingene av alderspensjon forventes å stige. NAVs omverdenanalyse og SSB’s framskrivning viser at antall eldre over 67 år vil øke med rundt 25 prosent i Oppland fram mot 2030.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken