NAV Valdres politianmeldes, les hvorfor!

Marianne Lied politianmelder saksbehandler og ansvarlige ved NAV Valdres for det hun mener er brudd på taushetsplikten og videreformidling av feilaktig informasjon.