(Gudbrandsdølen Dagningen)

Politiet går nå ut med at de drepte er ekteparet Herma Gjetsund (83) og Odd Gjetsund (88).

De drepte ble obdusert onsdag. Politiet har mottatt foreløpige rapporter fra rettsmedisinerne. Politiet går ikke inn på innholdet i disse.

Det ble onsdag gjennomført et innledende avhør av siktede. Politiet vurderer fortløpende når det vil bli foretatt ytterligere avhør av siktede. Det antas at det vil bli behov for flere avhør av siktede i tiden framover.

Påtalemyndigheten arbeider fortsatt med å oppnevne sakkyndige for å foreta rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

Vært i kontakt med siktede tre ganger tidligere

Det har vært stilt spørsmål ved om politiet har kjennskap til siktede fra tidligere. Politiet sier de har forståelse for dette. Innlandet politidistrikt sier de ikke kan se å ha hatt kontakt med siktede ut over ved ett tilfelle i 2005 og to tilfeller i 2006. Siktede er ikke registrert med andre straffesaker enn drapssaken han nå er siktet i.

Det er fortsatt mange etterforskingsskritt som skal utføres nå og i dagene framover. Det er satt på det mannskap som er nødvendig for å gjennomføre en rekke etterforskingsskritt i den fasen politiet nå er inne i, sier politiet. Politiet ber fortsatt om forståelse for at de av hensyn til etterforskingen ikke kan gå inn på detaljer fra saken.

Siktede har fått oppnevnt advokat Anders G. Bjørnsen som sin forsvarer. Tingretten har oppnevnt advokat Øystein Skurdal som bistandsadvokat for de pårørende.

Politiet ber fortsatt om at de som har vitneobservasjoner eller annen informasjon i saken kontakter politiet. Dette kan gjøres på www.politiet.no/tips eller på telefon 02800.