Det haster kanskje mer enn noen gang å ta vare på menneskene vi har rundt oss og naturen vår. Vi har bare en klode, får vi ofte høre. Vi har bare én av hver av oss også – og vi betyr mer enn vi kanskje tror. You matter more than you think, er tittelen på den nye boka til professor Karen O´Brien som står bak forskningen til prosjektet som nå skal kjøres på Valdres vidaregåande skule.

Vi har vært så heldige å fått midler til å gjennomføre et prosjekt på Valdres vgs, som tar utgangspunkt i at alle er viktige for å finne løsninger på fremtidsutfordringene. Programmet heter Neste generasjon Valdres og går ut på at alle på Valdres vgs skal få muligheten til å eksperimentere med endring i 30 dager. Hver enkelt skal velge en vane de vil endre i sitt liv relatert til enten å ta vare på seg selv, gjøre noe godt mot andre og/eller naturen.

Hvordan oppleves det på kroppen å gjøre en endring? Hvordan påvirkes jeg av andre og hvordan påvirker jeg andre? Hvilke nye samtaler får jeg ved å endre noe jeg tidligere har gjort på autopilot? Hva lærer jeg om meg selv og om min rolle i samfunnet jeg er en del av ved å gjøre en endring i eget liv?

I blant er det kanskje enklere å fortelle andre hvordan livet deres «bør» leves, men ved å kjenne på kroppen hvor vanskelig det faktisk er å gjøre en endring, kan vi skape større forståelse for oss selv og andre. Ved å oppleve hvordan endring kan kjennes ut på kroppen i praksis, kan vi enklere forstå hva som skal til for å skape endringer i samfunnet og ved å dele opplevelsen, så kan vi også inspirere mange og skape ringvirkninger.

I løpet av 30 dager i november og desember skal over 400 elever og lærere på Valdres vgs velge hver sin personlige utfordring de skal leve med. Det blir en liten endringsreise der de skal dele tanker, refleksjoner, bilder, filmer, erfaringer og opplevelser med klassen sin. Underveis vil de få forskningsbasert materiell og refleksjonsspørsmål der de knytter egen erfaring til systemer i samfunnet. Det å utfordre seg selv er både lærerikt og morsomt, og er med på å utfolde kreativitet, nysgjerrighet og motivasjon.

Prosjektet vil kanskje også gjøre til at det blir flere nye samtaler rundt kjøkkenbordene i Valdres i dagene før jul. Når hver og en skal leve med en endring i sitt liv, vil det påvirke familie og venner også. Når for eksempel en ungdom i familien har valgt å lage mat av alle matrestene, eller har bestemt seg for å si noe positivt til noen andre hver dag eller kanskje har bestemt seg for å ha shoppestopp slik at alle julegavene må lages selv i år – så vil det påvirke heimen også. Det er ekstra moro når foreldre og søsken heier frem og støtter, og undrer seg sammen med ungdommen, da blir de også en del av endringsreisen. Kanskje vil de hjemme også ta en utfordring?

Noen eksempler på 30 dagers endringer kan være:

• Si noe positivt til andre hver dag

• Drikke en liter vann om dagen

• Lage matpakke hver dag

• Være 20 minutter ute i naturen hver dag

• Samkjøre til og fra aktiviteter

• Ikke drikke energidrikk

• Kun spise kortreiste råvarer

• Resirkulere alt plastavfallet mitt

• Bare dusje i 5 min.

• Kun kjøpe brukte klær og ting

• Plukke opp søppel når jeg ser det

Neste generasjon Valdres er et endringsprosjekt der de unge i Valdres viser vei og løftes frem i arbeidet om hvordan vi skal ha det i fremtiden. Forskningsprogrammet cCHALLENGE har blitt gjennomført i flere norske kommuner, i bedrifter og på skoler både nasjonalt og internasjonalt og ledes av cCHANGE med den anerkjente professoren Karen O´Brien i spissen.

Det at vi har fått muligheten til å få denne kompetansen og dette programmet hit til Valdres, gjør til at vi kan starte et viktig arbeid rundt ungt lederskap og kunne finne bærekraftige løsninger innenfra her i Valdres, ikke bare at dette skal komme utenfra, som vi skal forsøke å adaptere. Valdres kan ta lederrollen, som en aktør i Utkant-Norge, når det kommer til hvordan vi kan løse samfunnsmessige utfordringer og klima- og miljøutfordringer.

Det kan faktisk ta alt fra 18 til 254 dager å endre en vane, og det går raskere når vi endrer noe vi gjør i praksis. Ved å aktivt gå inn for å endre noe i eget liv, så kan vi altså lage nye stier i hjernen som gjør til at vi hopper ut av autopiloten vår. Det å kjenne på kroppen at det fungerer, gir mestring – og mestring frigjør naturlige lykkehormoner. Vi blir rett og slett gladere av å kjenne på at vi mestrer.

Når vi erfarer på kroppen at det er mulig å lykkes med en endring, vil det være lettere å fortsette. Vi øver oss på endringsledelse gjennom å bli vant til å utfordre egne tanke- og gjøremåter, det gir rom for nytenkning og utvikling.

Når vi eksperimenterer med endring, får vi muligheten til å oppdage hva som påvirker oss og holder oss faste, og vi ser kanskje tydeligere hva slags samfunnssystemer som er modne for endring. Ved å øve på å lytte til oss selv og andre, og uttrykke oss ut fra det vi dypest sett bryr oss om – kan vi kjenne på hvem vi, hva vi står for og hvorfor vi betyr så mye mer enn vi tror i den store sammenhengen. Vi erfarer at vi ikke kan fraskrive enkeltmenneskets enorme potensiale til å endre systemer vi er en del av.

Alle betyr noe, alle kan lede endring og alle har muligheten til å la mennesker og naturen blomstre på en måte som er til alles beste – og nå får de unge i Valdres muligheten.

Det gir meg økt tro på fremtiden.