INNLANDET: I dag har elever i Oppland høstferie i uke 40, på lik linje med Oslo-området, og vinterferie i uke ni på lik linje med Bergensområdet. Hedmark på sin side har i likhet med Oslo vinterferie i uke åtte, og høstferie samme uke som Bergen, i uke 41.

Hvordan vil dette bli i det nye Innlandet? Det spørsmålet har vi stilt prosjektleder for Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud.

– Det er sannsynlig at ferieukene vil bli felles. Hvilke uker feriene vil falle på er enda ikke avgjort, men saken er oppe til behandling i fellesnemnda, forteller Bamrud.

Han forventer at det vil være landet en avgjørelse i saken innen 2020.

– Det viktigste er at vi samles til et felles system, slik at skoleruta blant annet kan tilpasses kollektivtransporten, sier prosjektlederen.

Bamrud legger til at det også er flere hensyn som skal tas i den sammenheng, ettersom en flytting av ferieukene vil ha stor betydning blant annet for de mange kommunene, og også reiselivsnæringa.

– Men fra og med skoleåret 2020/2021, vil nok en ny felles skolerute være klar, sier Bamrud.

Tar en endring med knusende ro

Atle Hovi i Beitostølen Resort tror ikke en endring i ferieukene vil ha noen vesentlig betydning for reiselivsnæringa.

– Med det er mer press på uke åtte enn det er på uke ni, så det vil være positivt for reiselivet om det nye fylket får vinterferien sin da, sier Hovi.

Han forteller også at uke 40 er travlere enn 41, men at høstferien ikke er så travel som vinterferien, og at hvilken uke valget måtte falle på ikke er av stor betydning for næringa.

– Vinterferien derimot er mer pressa. Slik det er i dag har danskene sin vinterferie i uke sju, mens Oslo har åtte og Vestlandet ni, og det er absolutt en fordel at det er spredd utover, sier Hovi.

Han forsikrer at uansett utfall tar de det med hele med stor ro.

– Det er fullt forståelig at det nye fylket må ha en felles ordning. Hva enn de kommer fram til vil vi tilpasse oss etter det, avslutter Hovi.