Nesten folketomt på kjøpesentrene: Forrige mandag var 1427 innom Amfi Valdres. I går var det maks 400

Nille er stengt og flere andre vurderer å stenge ved Amfi Valdres, som nesten er folketom. Foreløpig holder senteret åpent til 18.00.