Amnesty har gjennomført en undersøkelse mellom 600 stortingskandidater. Resultatet er nedslående. Ni av ti av de spurte mener debattklimaet har blitt mer aggressivt. Resultatet av undersøkelsen får Amnesty til å konkludere med at netthets er den største trusselen mot ytringsfrihetene i Norge i dag.

Politikere med minoritetsbakgrunn opplever rasistisk hets, og opplever i langt større grad å bli hetsa på grunn av bakgrunn enn politikere uten minoritetsbakgrunn. Kvinner blir hetsa på grunn av kjønn. Mens 54 prosent av kvinnene oppgir å ha bli hetsa fordi de er kvinner, er det bare 2 prosent av mennene som oppgir å ha blitt hetsa fordi de er menn.

Ifølge undersøkelsen har nesten halvparten opplevd støtende kommentarer mot seg og sin identitet. En fjerdedel oppgir at det har blitt satt ut usanne rykter om dem. Kandidater fra Frp og MDG opplever i større grad enn kandidater fra andre partier å få negative kommentarer.

Det er utfordrende for debattklimaet og ytringsfriheta når så mange opplever trakassering og hets på nett. En stor del er heller ikke ulovlig, og dermed umulig å straffeforfølge. Men at noe er lovlig betyr ikke at det likevel er greit.

Uenighet om saker er en viktig del av demokratiet. Hetsing og trakassering er ikke det. Det skal være stor takhøgd for å ytre seg i den offentlige debatten. Personer i matposisjoner må tåle mer kritikk, og finne seg i å bli sett nøyere etter i korta. Men det er et demokratisk problem og ei stor utfordring for ytringsfriheta når halvparten av de 600 spurte opplyser at de har blitt mer forsiktige med å ytre seg i det offentlige rom. Som neste konsekvens kan det også bli vanskeligere å rekruttere personer til å stå på partienes valglister.

Et nylig eksempel er at Folkehelseinstituttet måtte stenge kommentarfeltet på Facebook-sida si etter deling av en nyhet om vaksinering av gravide. Kommentarfeltet ble oversvømt at vaksinemotstandere, usannheter og konspirasjonsteorier. Da handler det ikke lenger om en saklig debatt der man er uenige, men en villet og systematisk metode for å hindre viktig informasjon.

Vi er nå i innspurten av et stortingsvalg. Vi har alle et ansvar for å sikre et godt debattklima. Sjølsagt skal vi være uenige i sak og innhold, men det er både lov og mulig å si meninga si uten å rakke ned på, hetse eller trakassere motstanderen.