INNLANDET: Nyeste medlemsundersøkelse fra NHO Innlandet tirsdag, beskriver følgende:

Halvparten av bedriftene i Innlandet forventer en forverring av utsiktene neste seks måneder. Innenfor reiselivet forventer nesten alle (95 prosent) en forverring, mens også andre bransjer som bygg og anlegg (41 prosent) og service og handel (36 prosent) er bekymret over utsiktene.

Det viser en pressemelding fra NHO Innlandet.

– Reiselivet er i en svært fortvilet situasjon. Det er bra at verktøykassa tas i bruk med lønnsstøtte, kompensasjonsordning, statsgaranterte lån, utsatte skatter og avgifter og redusert arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær, uttaler Kristiansen.

– Lite treffsikre tiltak

Kristiansen jubler ikke over tiltakene tirsdag.

– Men, etter vår umiddelbare vurdering er tiltakene som ble lagt fram i dag lite treffsikre. Den nasjonale kompensasjonsordninga som regjeringa kunngjør, dekker kun november og desember. Smitteverntiltakene varer imidlertid til midten av januar, noe som betyr at den verste perioden for rammede bedrifter slett ikke dekkes. Vi registrerer at ordningene forlenges til over nyttår for andre grupper. Det er bare næringslivet som får en stopp ved nyttår, sier Kristiansen.

Reaksjoner på dagens tiltak

Kristiansen sier det er svært krevende for bedriftene å drive som normalt. Han er tydelig på at NHO, sammen med LO, vil kjempe for å holde bedriftene i gang så arbeidsplasser kan bevares.

NHO forventer nå at arbeidsgiverperioden ved sykefravær settes videre ned til tre dager. Bedriftene klarer ikke belastninga når forutsetningene endres så radikalt med smitteverntiltak.

– De økonomiske tiltakene må justeres og forlenges. Smitteverntiltakene som ble lagt fram gjør det enormt krevende for mange bedrifter å drive som normalt. De rammer flere næringer i hele Innlandet, mange bedrifter må stenge dørene og sende ansatte hjem, beskriver Kristiansen.

– Det viktigste nå er at ordningene iverksettes umiddelbart og varer så lenge det ikke er mulig å opprettholde normal drift grunnet smittevern begrensninger. Jeg ber kommunene i Innlandet om å målrette de ekstra midlene de får til umiddelbare tiltak – ikke langsiktige prosjekter, avslutter han.