INNLANDET: – 4 av 5 bedrifter i Innlandet har nå svikt i omsetningen. Og, det er alarmerende når 4 av 10 av de minste bedriftene melder om store problemer med å betale løpende kostnader. De neste dagene og ukene vil flere av disse små- og mellomstore bedriftene måtte stenge døren for godt, fortsetter Kristiansen.

Konkurser gir store konsekvenser

– Konsekvensen for alle de små og store lokalsamfunnene i Innlandet vil være svært alvorlige. Bedriftene står for viktige bidrag til kommunekassa, som skal finansiere skole, barnehage og eldreomsorg. Går bedriftene konkurs, får det store konsekvenser for oss alle. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å sikre bedriftene og arbeidsplassene våre i Innlandet sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Bedrifter med yrkesforbud bør få en kompensasjon

– Det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud må få en kompensasjon for dette, men også andre bedrifter opplever stor svikt i inntjening på grunn av smitteverntiltakene. Ordningen må kompensere alle bedrifter som nå ikke får betalt regningene sine på grunn av tiltakene.

NHO er i tett dialog med regjeringen, og de andre næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene, om hvordan en slik kompensasjonsordning må se ut, for å ta sunne bedrifter gjennom krisen. NHO opplever at regjeringen har stor forståelse for den enormt krevende situasjonen bedriftene befinner seg i, men at organisasjonen trenger ytterligere avklaringer raskt, og forventer at en kompensasjonsordning blir presentert på fredag.

– Vår felles ambisjon må være at ingen sunne bedrifter skal gå over ende, og at ingen jobber skal gå varig tapt understreker Kristiansen.

Ønsker en norsk modell

– Det er naturlig at vi ser til andre land og tiltakene de har innført, men NHO ønsker en norsk modell, tilpasset forholdene i norske bedrifter, og tiltakene som allerede har kommet. Det er ikke naturlig med en ren kopi av andre lands løsninger avslutter Kristiansen