Regjeringen sendte i dag en veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Vi har gode nasjonale smittevernregler, og bedriftene i Innlandet har iverksatt nødvendige smitteverntiltak på arbeidsplassen. Det har vært problematisk for våre bedrifter at det på toppen av dette kom lokale smitteverntiltak, sier Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet.

Etter det NHO Innlandet erfarer, er det nå ingen kommuner i Innlandet som praktiserer lokale innreiseregler. Fredag 27. mars besluttet de kommunene i Nord-Østerdal som hadde vedtak om innreisebegrensninger, å ikke videreførte disse. Beslutningen var begrunnet med at hastevedtak skal være for en tidsbegrenset periode og kom etter kommunelegenes vurdering, og etter god dialog med partene i arbeidslivet og lokalt næringsliv.

Et eksempel på hva bedriftene har iverksatt av smitteverntiltak er Folldal Elektro, som arbeider med nye fjøsbygg og solenergi montering i Gudbrandsdalen, Sør-Østerdal og Trøndelag. De har en egen lastebil som de bor og spiser i, handler det de trenger før avreise og er ikke innom butikker eller har nærkontakt med noen på byggeplassene. Som Ole-Martin Håtveit i Folldal Elektro sier det; Krever en del planlegging, men det er løsbart.

Den nasjonale veilederen må virke slik at friske folk kommer seg på jobb, og bedriftene kan bidra til å holde hjulene i gang i samfunnet. Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.

Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med NHO og LO. Hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er mulig og gis anledning til å uttale seg i forkant av og i gjennomføringen av lokale smitteverntiltak.

Gjennom god dialog finner vi gode løsninger sammen. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang, både forhindre smitte og holde hjulene i gang i samfunnet.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet