AURDAL: Det ble utstedt ni forenklede forelegg for hastighetsovertredelse. Høyeste hastighet ble målt til 99 km/t i den aktuelle 80-sonen.