Nils frå Ul­nes (86): I 1950 var han Norges bes­te i dis­kos

Det er in­gen ting som er så ar­tig som å prate om gam­le id­retts­re­sul­tat.