No er det ny politikontakt i Øystre Slidre, men på sikt vil Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang få felles miljøkontakt

Lensmann Kristoffer Magnus Tessem var på besøk i Øystre Slidre kommunestyre torsdag der han informerte om forliksrådet og politikontaktane i Valdres. Arnstein Alund har gått av med pensjon og inntil Tove Tøfte Kjøbli går av med pensjon, så er det ho som er politikontakt i Øystre Slidre.