VANG: Ei mellombels bru er no på plass, og trafikken vert lysregulert. Brua har vore stengt i ei veke grunna kollapsen av Tretten bru i Øyer førre måndag. Den ordinære brua har no fått ei mellombels bru, men breidda på denne gjer at det ikkje er mogleg med møtande trafikk på brua.