Det gjelder avtalene om såkalt variabel strømpris, som de fleste strømselskaper har benyttet seg av de siste årene. I «normalår» for strømpriser har kunder kunne tegne kortsiktige avtaler om strømpris, uten å knytte seg enten til spotprisavtale eller en mer langsiktig fastprisavtale.

Med strømprisene vi har sett de siste månedene har ikke strømselskapene klart å tilpasse avtalene. Det har ført til at flere strømkunder har fått skyhøge strømregninger, sjøl når spotprisen har vært låg. Strømkundene har heller ikke fått dekt inn kostnadene gjennom den generelle strømstøtta fra staten.

Strømstøtta – som nå dekker 90 prosent av prisen over 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) – er knytta til spotprisen og ikke til hva hver og enkelt strømkunde betaler ifølge avtaler med strømleverandøren. Da spotprisen gikk ned i oktober og november, ble også strømstøtta mindre. Sjokket har derfor vært stort for mange strømkunder når strømregninga har kommet.

For Kraftriket er variabel strømpris per november 4,99 kroner per kWh. Jotunkraft sin pris er 3,99 kroner. Med de låge prisene fra begynnelsen av november anslår Nettavisen at strømstøtta for november blir rundt 0,45 øre per kWh. Husholdninger med variable strømavtaler må dermed betale en svært høg pris for krafta.

Forbrukerrådet har i mange år advart mot denne typen strømavtaler. I forrige uke gikk Forbrukerrådet til det skrittet å foreslå å forby variable strømavtaler, og har fått støtte fra Grunde Almeland, som leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Men der Jotunkraft nå har tilbudt kunder med variabel strømavtale å gå over til spotpris med tilbakevirkende kraft til 1. november, og i tillegg denne typen strømavtale fra nyttår, svarer Kraftriket at selskapet «vil se an utviklinga, og lytter til kundene». Selskapet vil ikke kutte variabel strømavtale før kundene sjøl ikke lenger etterspør avtalen.

Det er rett og slett for dårlig av Kraftriket, som er det største strømselskapet i Valdres. At selskapet prøver å finne løsninger, som å dele opp fakturaen, er bra og fint, men det avhjelper ikke i lengda for husholdninger som nå opplever økte priser på mat, drivstoff og renter, blant anna.