Norconsult i Sogndal hadde lågaste pris på utarbeiding av næringsområde på Beitostølen

Etter ei vurdering om meiroffentlegheit hjå Øystre Slidre kommune så har avisa Valdres fått innsyn også i prisane tilbydarane gav for utgreiing av alternative næringsområde på Beitostølen. Her var Norconsult Sogndal lågast i pris av dei tre tilbydarane, 4.800 kroner lågare enn Nordplan AS.