Nord-Aurdal brann­ve­sen ber­get nok en elg. Den­ne gang i Aurdal

Man­dag mor­gen ryk­ket Nord-Aurdal brann­ve­sen ut på ny for å ber­ge en elg som var gått gjen­nom isen, den­ne gang i Aurdal.