Slik me­ner ord­fø­rer Ei­vind Bren­na at det kan spa­res inn 4,6 mill. om det blir ett fel­les brann­ve­sen i Vald­res

Avisa Valdres siterte for en tid tilbake ordfører Eivind Brenna på at kommunene i Valdres kan spare inn 4-5 millioner kroner per år, om Nord-Aurdal brannvesen slår seg sammen med Valdres brann- og redningstjeneste. Her er regnestykket hans.