Nord-Aurdal folkebibliotek har mottatt 240.000 fra Utdanningsdirektoratet

Nord-Aurdal folkebibliotek har mottatt 240.000 i utdanningsstøtte til å styrke samarbeid mellom skolene og biblioteket – og først og fremst førskoletrinnet, samt prioriterte prosjekter som er nyskapende på det digitale feltet.