NORD-AURDAL: Dette er et digitalt verktøy som gjør et lettere å melde seg som frivillig og å melde inn ønske og behov for frivillig hjelp.

Hva er frivillig.no? Det er en nettside som ble startet av Frivillighet Norge i desember 2015. Målet for nettsiden er å gjøre det enklere for folk å bli frivillig og enklere for organisasjoner å finne frivillige.

– Dette er et verktøy som vil gjøre det mye enklere for folk å melde inn ulike behov, samt inkludere de som sitter med et ønske om å bidra med en eller annen form for frivillig innsats, sier Marta Bjørnøy Lalim, leder ved Nord-Aurdal Frivilligsentral.

– Over 1000 organisasjoner har allerede meldt seg inn i frivillig.no, så nå var det fint at også vi fikk muligheten til det, sier Lalim.

Når man melder interesse går det en mail direkte til Frivilligsentralen, og så tar de kontakt og avtaler hvor og når man skal møtes for en prat.

Dette verktøyet ivaretar de som ønsker å bidra med en frivillig innsats på en god måte, fordi det sikrer at Frivilligsentralen følger opp kontakten. Det å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet på, lære nye ting og bli kjent med nye mennesker.

– Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig, det forplikter ikke noe mer enn det man selv har lyst til. Tenk gjennom hva som engasjerer deg og ta kontakt, sier Marta Bjørnøy Lalim.