NORD-AURDAL: Oppfordringen kommer i lys av de strenge tiltakene som er iverksatt i nabokommunene i Viken.

– Nord-Aurdal kommune tar koronasituasjonen på største alvor og kjenner sterkt på ansvaret for å ivareta befolkningens sikkerhet, sier han i en pressemelding.

Oppfordringen gjelder ved besøk i butikker, kjøpesenter og andre offentlige steder der en kan oppnå uønsket nærkontakt.

Det oppfordres også til å unngå nærkontakt med andre enn de du bor sammen med.

– Kommuneoverlegen, administrasjonen og politikerne jobber tett sammen for å vurdere nødvendige tiltak. Samspill med lokalt næringsliv, politiet og andre andre aktuelle instanser er svært viktig. Valdes påvirkes av situasjonen i områdene omkring oss, i form av både smitte og tiltak.

Erfarer at næringsdrivende er ansvarsfulle

Det er anmodet at befolkningen viser økt forsiktighet på følgende punkter:

  • Det er svært viktig å bruke munnbind på butikken og ute blant folk.
  • Holde nødvendig avstand til andre og huske godt smittevern.
  • Alle må være bevisst på hvilke steder man oppsøker og hvor mange personer man omgås.
  • Trengsel i butikker må forebygges, og det vil være viktig at kun én fra hver husstand/familie gjør de nødvendige ærender i forretninger.

Det nevnes at kommunen erfarer at kjøpesentrene samt butikker og andre næringsdrivende i Nord-Aurdal er ansvarsfulle og på eget initiativ skjerper smitteverntiltakene nå.

– Dette bidrar til tryggere handel og er veldig bra.

Kommunen varsler videre at en lokal forskrift med forsterkede smitteverntiltak kan bli vedtatt i neste uke. Det kan bli en felles forskrift for Valdres eller en egen for Nord-Aurdal.