Fagernes: I følge pressemeldingen er det kommuneoverlegen som har fattet vedtaket. Avisa kontakter derfor Jahr for å få en forklaring på hva dette betyr i praksis.

– Vi ønsker å være føre var. Jeg kjenner ikke til andre kommuner som har gjort tilsvarende grep. Dette vedtaket innebærer for eksempel at kinoen ikke vil ha noen flere forestillinger. Vedtaket gjelder fra og med nå. Vi forstår at dette vil være upopulært blant noen. Og svært upraktisk. Men vi tror de fleste i befolkningen vil mene det er viktig å forsøke å ta grep tidlig nok. Her ligger vi heller i forkant enn i bakkant. I og med at ansvaret i stor grad er delegert ned til den enkelte kommune, så velger jeg å gjøre det jeg mener er mest fornuftig, sier Jahr.

Private ikke omfattet

Dagens vedtak omfatter alt som er planlagt i alle kommunale etater, enten vi snakker om skole, barnehage, kultur eller samlinger for ansatte i andre etater.

– Private arrangement kan ikke vedtas avlyst på samme måte i et felles vedtak. Men vi følger tett med på hva som skjer og hva som er fornuftig i forhold til helsesituasjonen i befolkningen, sier Jahr.

17.mai en egen sak

På spørsmål om vedtaket også betyr at feiringen av 17.mai i Nord-Aurdal er avlyst, så svarer Jahr avkreftende.

– Nasjonaldagen er en så spesiell case at den må vi ta stilling til på et senere tidspunkt. Kanskje er det mulig å feire på tilnærmet normalt vis. Kanskje kan vi feire på et alternativt vis. Kanskje er det ikke mulig. Vi må bare se tiden an.

Fortsatt bare en smittet

Avisa Valdres meldte tirsdag at to personer er testet for koronasmitte i Nord-Aurdal, og at den ene er smittet. Nå er resultatet for testen av den andre personen også kommet. Den er negativ, hvilket betyr at det altså fortsatt bare er en koronasmittet i kommunen.