– Blir lei meg når jeg hø­rer folk si at Nord-Aurdal ikke er en næ­rings­po­si­tiv kom­mu­ne

Artikkelen er over 1 år gammel

Fredag dro kom­mu­nen i gang en næ­rings­livs­fro­kost, der sen­tra­le ak­tø­rer in­nen næ­rings­li­vet i kom­mu­nen kom for en kaf­fe­kopp, fag­lig på­fyll og en prat.