Ellen, Hanne, Ragnhild og Hanne-Norunn er helsesykepleiere. Nå får de nye kollegaer

– Nå heter det ikke lenger helsesøster, men helsesykepleier. Og, vi skal bli enda flere ansatte, blir avisa Valdres fortalt når vi kommer til Familiens Hus.