Kommunens vaktmestere og byggdriftere tok oppgaven på strak arm: Legger nytt tak på Ulnes barnehage

Det gamle skifertaket fra 1960-tallet blir i disse dager erstattet av et nytt shingeltak. Arbeidet er planlagt ferdigstilt denne uka.