Ei uke med arbeidstrening: – Det er mest moro å sel­ge va­rer til kun­de­ne

Artikkelen er over 1 år gammel

Den­ne uka er ele­ve­ne på ni­en­de trinn ved Nord-Aurdal ung­doms­sko­le ute i prak­tisk ar­beids­tre­ning. Det som kal­les PAT-uke. Ing­rid, Thea og Siri er tre ele­ver som ar­bei­der i bu­tikk.