- Vi må vakne og forstå konsekvensane

Artikkelen er over 2 år gammel

Venstrepolitikar Knut Aastad Bråten meiner det trengs ein skikkeleg politisk diskusjon rundt hyttebygging i Valdres. - Eg saknar ein samtale som får oss til å vakne og som får oss til å forstå konsekvensane av den hyttebygginga som no går føre seg. Ettertida vil døme oss hardt for at vi ikkje forstod det.