Stor interesse for tidligere småbruk - husker du Farmengården Landmark?

PrivatMegleren Valdres opplever stor interesse med mange henvendelser rundt prospektet på et småbruk som er nabo til Farmengården Landmark fra TV 2s storsatsing i 2012.