Vil ha E16-alternativ gjennom Fagernes som gjer bygdebyen like tilgjengeleg som no

Heidi Arnesen og Anne Berit Leithe Husager kjem med utspelet på vegner av Fagernes Handelsstands forening, Fagernes Gårdeierforening samt Visit Valdres, som også omfattar andre næringsdrivande i heile Valdres, reiselivet og transportnæringa medrekna.

Artikkeltags