Gangbrua over Kvitvellafossen stengt av sikkerhetshensyn

Det jobbes med flomsikring i området, og det er i den forbindelse gangbrua nå er stengt.