Vedtatt å bosette 10 flyktninger i 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

IMDi ber norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019. Nord-Aurdal er eneste kommune i Valdres som har fått anmodning, og det er ønsket at kommunen bosetter det lovpålagte antallet på 10 personer. Antallet ble vedtatt i kommunestyret torsdag.