Gå til sidens hovedinnhold

Rettferdighetsopplæring

Artikkelen er over 4 år gammel

«De unge skal skape framtida, og de for- tjener å bli hørt!»

LEIRA: Slik lyder en av parolene for årets Operasjon Dagsverk. Dette er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. På OD-dagen jobber elever én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i lav- eller mellom- inntektsland.

Gi av sin utdanning til andre
Grunntanken er at norsk ungdom, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til å gi utdanning til ungdom i resten av verden.

Til Colombia
Norske elever har valgt at årets Operasjon Dagsverk skal gå til ungdom i Colombia. I Colombia har ungdom en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene. Ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i sine samfunn. Gjennom årets Operasjon Dagsverk skal ungdom i Colombia jobbe for å snu fortida. Gjennom utdanning og rettighetsopplæring skal de sørge for at historia ikke gjentar seg, og bringe fred til Colombia og framtidas unge.

Trygg framtid
Det er ungdom som skal skape framtida, og vi fortjener å bli hørt. OD 2016 har tre hovedmål; Ungdom skal gå på trygge skoler. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme.

Ett dagsverk
Elevene sitt bidrag er ikke en pengesum, men et dagsverk. Dette dagsverket er verdsatt til 400 kr. I utgangspunktet skaffer elevene seg jobb selv. Vi oppfordrer elevene til å tenke kreativt når det gjelder kontakt med arbeidsgivere. Kanskje kan OD være en mulighet til å prøve ut et interessant yrke eller arbeidsplass? Eller kanskje knytter elevene kontakter som kan gi jobbmuligheter seinere?

Kontantløst
Registrering av dagsverket må elev eller arbeidsgiver gjøre på www.betale.od.no, og betale med vipps, faktura eller kort. Nytt av året er at OD er blitt kontantløst.

Skolen ønsker at alle elever deltar, men det er frivillig å jobbe på OD-dagen. Hvis man ønsker å jobbe, er det fordi man har tatt et valg på bakgrunn av gjensidig respekt og forståelse med ungdommene i prosjektlandet. Om man derimot velger ikke å jobbe, skal elevene være på skolen hele dagen og følge et alternativt opplegg.

Internasjonal dag
Fredag 21. oktober skal vi ha Internasjonal dag. Der vil elevene gjennom foredrag og filmer lære om globale problemstillinger, OD og årets prosjekt. Internasjonal dag opptar halve dagen for elevene, før eller etter lunsj.

Kommentarer til denne saken