Seks søkere til lederstilling

Artikkelen er over 2 år gammel

Her er de seks personene som har søkt på lederstillingen i Nord-Aurdal kommune.