Møte om signalbygg på Fagernes – nytt torg og kulturhus skal konkretiseres

Kulturhuset på Fagernes er 40 år gammelt. Diskusjonen om behovet for et nytt kulturhus har gått i lang tid. Nå skal ideene konkretiseres. 13. mai møtes brukere av kulturhuset for å diskutere muligheten for et nytt torg og signalbygg på Fagernes.