Nord-Aurdal læringssenter uten feil og mangler

På oppdrag fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet tilsyn ved Nord-Aurdal læringssenter i vår. Nå foreligger rapporten.