Krav på 2,7 millionar etter konkursen i Valdres Kompetansevekst

Artikkelen er over 1 år gammel

Konkursen i fjor vart ubehageleg for fem tidlegare styremedlemmer, som fekk krav retta mot seg. Krav fekk også Valdres Arbeidssenter AS, som er eigd av fylkeskommunen og valdreskommunane, men no ryddar eigarane opp.