- Veldig overrasket over vikartallene

I fjor ble det brukt drøyt 4,5 millioner kroner på vikarer på VLMS. - Jeg er veldig overrasket over de høge tallene. Dette kan ikke bety annet enn at virksomheten er underbemannet.