Kommunen hemmeligholder eiendomskjøp

Saken om en bevilgning til et mulig eiendomskjøp i Nord-Aurdal kommune lukkes for offentlighet og presse.