Er vi ferdig snakka?

- Er dispensasjonssaka på Aurdalsåsen ferdig snakka, eller skal saka opp til endeleg behandling i kommunestyret eller i planutvalet?