Bosetter inntil 10 flyktninger i år, om kommunen kan tilby bosted

Nord-Aurdal kommune vil ta imot inntil ti flyktninger i år, deretter 15 flyktninger de påfølgende årene.  En grunnleggende forutsetning for å bosette flyktninger er å kunne tilby dem et bosted. Så langt har kommunen leid inn boliger på det private markedet til formålet.