Hett og tett i politikken: - Det haster med å få bedre luft

Det haster med å få bedre luft til politikerne i Nord-Aurdal. – Det kan ikke vente av arbeidsmiljømessige hensyn, mener rådmann.