24 barnefamilier med økonomisk sosialhjelp

- Hvor mange barnefamilier får økonomisk sosialhjelp i Nord-Aurdal kommune og hvordan praktiseres dette, spurte Berit Øygard (SV) fra talerstolen i kommunestyret.