Nytt overskudd: Bruker 26 millioner mindre enn vedtatt

Nord-Aurdal kommune brukte i fjor 26,3 millioner kroner mindre enn kommunestyrets budsjettvedtak. Det tilsvarer et mindreforbruk på i overkant av 4000 kroner per innbygger. Pengene skal rett inn på disposisjonsfondet.