Stor saksmengde, gir redusert åpningstid. Nå søker kommunen etter ny planlegger

Nord-Aurdal kommune reduserer åpningstida på byggesak og planavdelingen, i et forsøk på å ta unna en del av sakene som har hopet seg opp det siste året.