Hjemmebehandling og hjemmevakt for psykisk syke

Det var flere kritiske spørsmål, enn konkrete svar da prosjektleder Ingerlise Ski fra Sykehuset Innlandet møtte politikerne i kommunestyret i Nord-Aurdal for å fortelle om ny modell for psykisk helsevern og rus i Valdres.