Kommunale boliger står tomme - ingen er kastet på gata, sier ordfører

Rydda: De kommunale boligene i Våningsvegen er rydda, men hva som skal skje videre er uvisst.

Rydda: De kommunale boligene i Våningsvegen er rydda, men hva som skal skje videre er uvisst.

Artikkelen er over 1 år gammel

Hva bør skje med de kommunale boligene i Våningsvegen? Det spørsmålet skulle blitt besvart i kommunestyret sist torsdag, men rådmann valgte å trekke saken. – Den er ikke tilstrekkelig utredet, var forklaringen. Nå står boenhetene tomme og brukerne har flyttet.

DEL

Enkelte beboere i Våningsvegen er bekymret for å ha naboer, som blant annet sliter med rus og psykiatri, samlet i et bofelleskap. Bekymringen skal blant annet ha kommet fram i et brev, sendt til ordføreren i fjor, som er stemplet unntatt offentlighet.

Ville sanere

Forslaget om å sanere åtte kommunale boliger i Våningsvegen kom opp i fjor, under en revidering av «Boligsosial handlingsplan». I planen foreslås følgende tiltak; «Sanering av bolig med åtte boenheter i Våningvegen, samt etablering av nye boliger til brukergruppen, og utrede behov for økt bemanning for oppfølging av psykisk syke og rusavhengige i bolig. Herunder utrede behov for nye botiltak/ boliger».

- Utred alternativ bruk

Da planen skulle behandles politisk i juni i fjor, kom et en omforent forslag til vedtak på bordet, etter et gruppemøte. Politikerne ville ha utredet «alternativ bruk av kommunale boliger i Våningvegen i stedet for sanering».

Det er dette arbeidet som har pågått siden, og som skulle resultere i en sak til kommunestyret 14 februar, mens som nå er utsatt til 21.mars. Nå står de kommunale boligene på Fagernes tomme. I følge det avisa Valdres har fått opplyst, har de som bodde der enten meldt flytting, eller fått tilbud om andre kommunale boliger i kommunen.

- Ingen kastet på gata

- Dette er ikke en hastesak med tanke på brukerne, for det er ingen som er kastet på gata og vi leverer den tjenesten vi skal, sier ordfører Inger Torun Klosbøle, som var på befaring med kommunestyret i Våningsvegen i fjor høst.

- Det var enkelte boenheter som var i veldig dårlig forfatning, med mugg, skader og slitasje. Etter mitt syn er det da kanskje bedre å rive det ned, enn at noen skal bo der, sier Klosbøle, som viser til at tilstandsrapporten for boligene og saken i sin helhet kommer til kommunestyret, og at det nå er administrasjonen som kjenner best detaljene.


Forstår bekymringen

At naboer er bekymret, er forståelig, mener ordføreren.

- Det er en målsetning i den boligsosiale handlingsplanen at denne typen brukere skal bosettes spredt i kommunen. Vi politikere må nå vente og se hva administrasjonen kommer med av anbefaling, sier Klosbøle. Etter det avisa kjenner til er det syv personer som nå har flyttet ut av boenhetene i Våningsvegen (14 boenheter i alt), og boligene er rydda og står tomme.

- Saken må først til politisk behandling i kommunestyret, før det kan skje noe konkret arbeid i Våningsvegen, avslutter Klosbøle.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken