- Vi har jobbet intensivt mot Schibsted og med et forprosjekt for utvikling av kundesenteret

- Vi har lagt ned mye arbeid i Schibsted-saken og er villige til å strekke oss for å bevare arbeidsplassene.